Croeso

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn darparu gwasanaethau adsefydlu a rheoli troseddwyr er mwyn helpu i leihau achosion o aildroseddu a helpu i amddiffyn y cyhoedd.

Rydym yn gweithio gyda throseddwyr risg isel a chanolig, gan reoli eu dedfrydau cymunedol a rhoi gwybodaeth, sgiliau a chymorth iddynt er mwyn eu galluogi i roi’r gorau i droseddu.

Rydym hefyd yn rheoli ac yn cynorthwyo troseddwyr risg isel a chanolig sy’n cael eu rhyddhau o’r carchar ar drwydded, yn ogystal â throseddwyr sy’n cael eu dedfrydu i lai na 12 mis mewn dalfa.

Caiff Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru ei redeg gan Working Links.

Newyddion diweddaraf

Our Orchard
Partneriaeth newydd yn helpu Ein Perllan i dyfu

Mae partneriaeth gyda Chwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn hwb i'r gwaith o ddatblygu perllan gymunedol ar dir Ysbyty Athrofaol Llandochau.

GŴR O GAERDYDD YN SBINIO ER BUDD HOSBIS

Mae gŵr o Gaerdydd sy’n gwneud iawn am drosedd a gyflawnodd wedi bod yn cymryd rhan mewn ‘sbinathon’ er mwyn codi ymwybyddiaeth o ymgyrch hosbis leol i godi arian.

Gwneud Iawn â’r Gymuned yn rhan o brosiect newydd gan y GIG

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar brosiect newydd i helpu i leihau gwastraff ac arbed arian gwerthfawr i’r GIG.