Croeso

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn darparu gwasanaethau adsefydlu a rheoli troseddwyr er mwyn helpu i leihau achosion o aildroseddu a helpu i amddiffyn y cyhoedd.

Rydym yn gweithio gyda throseddwyr risg isel a chanolig, gan reoli eu dedfrydau cymunedol a rhoi gwybodaeth, sgiliau a chymorth iddynt er mwyn eu galluogi i roi’r gorau i droseddu.

Rydym hefyd yn rheoli ac yn cynorthwyo troseddwyr risg isel a chanolig sy’n cael eu rhyddhau o’r carchar ar drwydded, yn ogystal â throseddwyr sy’n cael eu dedfrydu i lai na 12 mis mewn dalfa.

Caiff Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru ei redeg gan Working Links.

Newyddion diweddaraf

Gwneud Iawn â’r Gymuned yn rhan o brosiect newydd gan y GIG

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar brosiect newydd i helpu i leihau gwastraff ac arbed arian gwerthfawr i’r GIG.

Peiriannau strimio’n cael eu rhoi i Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

Mae dau beiriant strimio wedi cael eu rhoi i Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru er mwyn helpu’r gwasanaeth i atal tanau glaswellt.

Cymorth yn cael ei ganmol gan un a fu’n gaeth i alcohol

Mae dynes a fu’n gaeth i alcohol wedi canmol cymorth cydweithredol Canolfan Adsefydlu Touchstones 12 ym Mae Colwyn a gwasanaethau prawf integredig Cymru am ei helpu i newid ei bywyd er gwell.