Croeso

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn darparu gwasanaethau adsefydlu a rheoli troseddwyr er mwyn helpu i leihau achosion o aildroseddu a helpu i amddiffyn y cyhoedd.

Rydym yn gweithio gyda throseddwyr risg isel a chanolig, gan reoli eu dedfrydau cymunedol a rhoi gwybodaeth, sgiliau a chymorth iddynt er mwyn eu galluogi i roi’r gorau i droseddu.

Rydym hefyd yn rheoli ac yn cynorthwyo troseddwyr risg isel a chanolig sy’n cael eu rhyddhau o’r carchar ar drwydded, yn ogystal â throseddwyr sy’n cael eu dedfrydu i lai na 12 mis mewn dalfa.

Caiff Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru ei redeg gan Working Links.

Newyddion diweddaraf


Green Flag Award
Chwifio’r faner werdd dros y Cynllun Gwneud Iawn â’r Gymuned

Mae prosiect a welodd grwpiau o droseddwyr yn gweithio i adnewyddu rhan o ganolfan gymunedol wedi ennill gwobr arbennig yn gydnabyddiaeth am ei waith.


Briton Ferry Football Club
Pel-droed yn helpu I adsefydlu troseddwyr

Mae clwb pêl-droed yn helpu i adsefydlu pobl sydd wedi troseddu yn eu cymuned leol.

Riding Centre
Troseddwyr yn trawsnewid canolfan farchogaeth

Mae canolfan farchogaeth ar gyfer pobl ag anableddau ac anghenion ychwanegol wedi cael ei thrawsnewid gan droseddwyr sydd wedi bod yn gwneud iawn am eu troseddau.