Gwneud iawn â chymunedau

Community PaybackGyda’i gilydd mae grwpiau o droseddwyr sy’n cyflawni gweithgarwch Gwneud Iawn â’r Gymuned drwy Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, yn rhan o’u dedfryd, wedi cwblhau dros 395,000 o oriau o wasanaeth er budd eu hardal leol yn ystod 2018.
 
Mae’r troseddwyr i gyd yn gweithio gyda mudiadau ac elusennau lleol, mewn tîm neu fel unigolion, a chânt eu monitro gan oruchwylydd. Mae’r prosiectau yn cynnwys casglu sbwriel oddi ar strydoedd lleol, adnewyddu adeiladau, gweithio ar brosiectau amgylcheddol, ailaddurno canolfannau cymunedol a chael gwared â graffiti. Yn aml, mae’r sawl sy’n gweithio fel unigolion yn gwneud iawn â’r gymuned drwy weithio mewn siopau elusennol.
 
Meddai Dawn Blower, Cyfarwyddwr Prawf Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru: “Mae gweithgarwch Gwneud Iawn â’r Gymuned yn gosb lem, effeithiol ac amlwg ac mae’n ddull effeithiol o atal pobl rhag troseddu. Mae’n mynnu bod pobl yn gwneud gwaith heriol, ac mae’n sicrhau hefyd eu bod yn cyfrannu rhywbeth pendant o werth i’r cymunedau sy’n dioddef oherwydd troseddau.

“Yn ogystal, mae’n gyfle i bobl droi eu profiad yn rhywbeth cadarnhaol drwy ddysgu sgiliau newydd sy’n gallu eu helpu i gael cyflogaeth gyda thâl ac sy’n gallu arwain at fywyd mwy sefydlog a chadarnhaol nad yw’n cynnwys troseddu.”

Rhaid bod y prosiectau bob amser o fudd i’r gymuned leol, a rhaid eu bod yn heriol ac yn werth chweil. I enwebu prosiect, ewch i’r adran Gwneud Iawn â’r Gymuned .