Ceffyl yn ceisio codi arian ar gyfer elusen

Rocking horseMae ceffyl siglo a wnaed â llaw gan bobl sy’n cyflawni gweithgareddau Gwneud Iawn â’r Gymuned wedi’i roi i elusen er mwyn helpu i godi arian ar gyfer hosbis yng Nghaerdydd.
 
Mae’r ceffyl siglo, sydd wedi’i gerfio, ei sandio a’i farneisio gan ddefnyddwyr gwasanaeth Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru a’u goruchwylwyr, wedi’i roi i Hosbis y Ddinas yng Nghaerdydd. Bydd yr elw’n mynd at arian sy’n cael ei godi i brynu bws mini er mwyn helpu i gludo cleifion yn ôl ac ymlaen i’r ganolfan ddydd.
 
Meddai Pennaeth Cynhyrchu Incwm Hosbis y Ddinas, Rachel Minchinton: “Rydym wrth ein bodd o fod wedi cael y ceffyl siglo hardd hwn yn rhodd i Hosbis y Ddinas. Rydym yn gwerthfawrogi cefnogaeth Working Links yn fawr iawn, ac fel elusen leol fach sydd er hynny’n hollbwysig, mae cefnogaeth fel hyn yn hanfodol i’n galluogi i barhau i ofalu am bobl Caerdydd.”