Ysgol yn diolch i droseddwyr

Willowbrook Primary SchoolMae grwpiau o droseddwyr sy’n gwneud iawn am y troseddau a gyflawnwyd ganddynt wedi helpu i weddnewid ysgol gynradd leol yn ystod y gwyliau hanner tymor.
 
Mae defnyddwyr gwasanaeth sy’n ymgymryd â gweithgarwch Gwneud Iawn â’r Gymuned gyda Chwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru wedi bod yn gweithio i adnewyddu rhannau o Ysgol Gynradd Willowbrook yng Nghaerdydd.
 
Bu grwpiau a oedd yn gweithio dan oruchwyliaeth yn paentio ac yn addurno o amgylch yr ysgol gan helpu i weddnewid yr iard chwarae, y ganolfan chwarae a’r coridorau. Buont hefyd yn plannu llwyni newydd a fydd yn rhoi rhywfaint o breifatrwydd yn nhu blaen yr ysgol.
 
Meddai’r Pennaeth, Steve Davies: “Mae’n anhygoel bod cymaint o waith wedi’i gyflawni mewn ychydig ddiwrnodau’n unig. Mae eu gwaith wedi gwneud gwahaniaeth mawr i olwg yr ysgol, ac wedi helpu i ymestyn oes yr offer sydd gennym yn yr awyr agored ac wedi gwneud i’r tu mewn edrych dipyn yn well. Roedd gwir angen gwneud hynny.”