Peiriannau strimio’n cael eu rhoi i Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

Mae dau beiriant strimio wedi cael eu rhoi i Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru er mwyn helpu’r gwasanaeth i atal tanau glaswellt.

Bydd troseddwyr sy’n cwblhau gweithgarwch Gwneud Iawn â’r Gymuned yn defnyddio’r offer i greu mannau agored i atal tân mewn ardaloedd sy’n agored i niwed wrth ymyl tai, lle mae tanau glaswellt wedi cael eu cynnau o’r blaen.

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru wedi bod yn cydweithio’n agos â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ers nifer o flynyddoedd, ac yn ddiweddar ymddangosodd troseddwyr mewn ffilm hyrwyddo ynglŷn â’r perygl y mae tanau glaswellt yn ei achosi.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi bod yn cynnal ymgyrch i amlygu’r peryglon sy’n gysylltiedig â chynnau tanau glaswellt yn fwriadol. Yn 2015, cafodd 1,173 o danau eu cynnau’n fwriadol ar lethrau cymoedd y de.

Meddai Stephen Cox, sy’n oruchwylydd Gwneud Iawn â’r Gymuned: “Rydym yn ddiolchgar iawn i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru am roi’r peiriannau strimio hyn i ni. Mae tanau’n cael eu cynnau’n fwriadol ar y mynyddoedd bob blwyddyn ac maent yn ymledu’n gyflym drwy’r eithin a’r rhedyn sych ac unrhyw beth arall sydd yn eu ffordd gan achosi perygl difrifol i fywydau pobl, cartrefi, bywyd gwyllt, ac ecosystem a bioamrywiaeth yr ardal leol. Mae ein defnyddwyr gwasanaeth yn ymdrechu’n galed i gadw’r ardal yn ddiogel, ac eleni rydym wedi gweld llai o lawer o danau glaswellt yn yr ardal.”