Cyngor ar gyfer troseddwyr

Ydych chi wedi cael eich dedfrydu i orchymyn cymunedol neu orchymyn dedfryd ohiriedig, neu ydych chi’n gadael y carchar? Yn yr adran hon, cewch yr atebion i’r holl gwestiynau cyffredin a ofynnir gan droseddwyr a’u teuluoedd a’u ffrindiau pan fyddant yn dechrau ar eu siwrnai yn y sector prawf.