Ymholiadau cyffredinol

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol, llenwch y ffurflen isod. Os ydych yn droseddwr a’ch bod yn methu â mynychu eich apwyntiad, cysylltwch â’ch swyddog yn eich swyddfa leol.