Chwifio’r faner werdd dros y Cynllun Gwneud Iawn â’r Gymuned

Mae prosiect a welodd grwpiau o droseddwyr yn gweithio i adnewyddu rhan o ganolfan gymunedol wedi ennill gwobr arbennig yn gydnabyddiaeth am ei waith.
 
Mae timau o ddefnyddwyr gwasanaeth sydd wedi ymgymryd â gweithgarwch Gwneud Iawn a’r Gymuned gyda Chwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru wedi bod yn gweithio gyda’r Stephens and George Centenary Charitable Trust i adnewyddu a chynnal a chadw’r ardaloedd awyr agored yng Nghanolfan Gymunedol Dowlais ym Merthyr Tudful.
 
Enillodd y prosiect wobr y Faner Werdd, sy’n dathlu parciau a mannau gwyrdd a gaiff eu rheoli’n dda, gan osod y safon ar gyfer rheoli mannau hamdden yn yr awyr agored ar draws Prydain.
 
Yn y llun, mae Mark Williams, Gweithiwr Achos Gwneud Iawn â’r Gymuned (yr ail o’r chwith) yn derbyn y wobr, ar ôl cael ei gymeradwyo am ei waith caled a’i ymrwymiad i’r prosiect.