Troseddwyr yn trawsnewid canolfan farchogaeth

Mae canolfan farchogaeth ar gyfer pobl ag anableddau ac anghenion ychwanegol wedi cael ei thrawsnewid gan droseddwyr sydd wedi bod yn gwneud iawn am eu troseddau.

Mae defnyddwyr gwasanaeth sy’n ymgymryd â gweithgarwch Gwneud Iawn â’r Gymuned gyda Chwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, yn rhan o’u dedfrydau, wedi bod yn gweithio i adnewyddu a datblygu Canolfan Farchogaeth Arbennig Clwyd yn Llanfynydd yn ystod y 12 mis diwethaf.

Yn ystod y cyfnod hwnnw mae cannoedd o droseddwyr wedi bod yn ymgymryd â gwaith ar y safle 32 erw, ac mae’r tasgau a gyflawnwyd yn cynnwys gosod carpedi newydd, paentio ac addurno, newid gatiau, atgyweirio ffensys a thocio mieri.

Dechreuodd y bartneriaeth ar ôl i un o wirfoddolwyr y ganolfan weld y gwaith yr oedd y rhaglen Gwneud Iawn â’r Gymuned yn ei gyflawni ar brosiect arall, a gofynnodd y gwirfoddolwr i’r Cwmni Adsefydlu Cymunedol am help.

Meddai Sorrel Taylor, rheolwr y ganolfan: “Mae’r gwaith y maent wedi’i wneud yn wirioneddol wych. Fydden ni ddim wedi gallu dod i ben hebddynt.

“Rydym yn elusen ac rydym yn dibynnu ar wirfoddolwyr. Rydym wedi gwneud yn fawr o’r sgiliau a oedd ganddynt, ac rydym yn gobeithio ein bod ninnau wedi eu helpu nhw i ddatblygu sgiliau newydd.”

Mae’r defnyddwyr gwasanaeth wedi bod yn clirio llawer o dir hefyd, a fydd yn helpu’r ganolfan i ddatblygu gwasanaethau ar gyfer ei chwsmeriaid yn y dyfodol.
Meddai Sorrel wedyn: “Doedd un o’r ardaloedd lle maent wedi bod yn gweithio ddim wedi cael sylw ers 30 mlynedd.

“Mae ansawdd y gwaith yn anhygoel. Mae’r gwaith addurno’n ddi-fai ac mae’r gwrychoedd yn berffaith – maen nhw’n rhoi llawer o sylw i fanylion ac maen nhw bob amser yn gwrtais ac yn gyfeillgar.

“Allen ni ddim ymdopi hebddynt, ac mae llawer o waith i’w wneud eto. Mae’n brosiect diddiwedd.”

Meddai Stuart Edwards, un o oruchwylwyr Gwneud Iawn â’r Gymuned Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru: “Dyma enghraifft wych o’r gwaith yr ydym yn ei gyflawni i helpu ein defnyddwyr gwasanaeth i wneud iawn â’r cymunedau sy’n aml yn dioddef oherwydd troseddau.

“Mae’n gosb galed, effeithiol ac amlwg, ac mae’n rhoi cyfle i ddefnyddwyr gwasanaeth gael profiad cadarnhaol o’r hyn y gellir ei gyflawni pan fydd pobl yn cydweithio â’i gilydd yn drefnus ac yn ddisgybledig fel tîm. Mae hefyd yn rhoi cyfle iddynt ddysgu sgiliau newydd er mwyn byw bywyd buddiol nad yw’n cynnwys troseddu.”