Pel-droed yn helpu I adsefydlu troseddwyr

Mae clwb pêl-droed yn helpu i adsefydlu pobl sydd wedi troseddu yn eu cymuned leol.

Mae Clwb Pêl-droed Llansawel, sy’n chwarae yn yr ail haen o gynghreiriau i dimau pêl-droed yng Nghymru, wedi ymuno â Chwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn rhan o’r fenter Gwneud Iawn â’r Gymuned.

Mae Gwneud Iawn â’r Gymuned yn gosb lem, effeithiol a gweledol i bobl sydd wedi troseddu. Mae’n rhoi cyfle i’r troseddwyr hynny roi rhywbeth yn ôl i’r cymunedau sydd wedi dioddef o ganlyniad i drosedd ac yn helpu’r troseddwyr i ddysgu sgiliau newydd er mwyn iddynt allu byw bywydau sefydlog heb droseddu.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae grwpiau o droseddwyr wedi bod yn cyflawni tasgau ar faes chwarae Clwb Pêl-droed Llansawel – The Old Road – o baentio ac addurno i drwsio gatiau a ffensys. Mae’r clwb hefyd wedi elwa o gael y Cwmni Adsefydlu Cymunedol yn lleoli unigolion gyda nhw.

Meddai Ysgrifennydd y Clwb, Stuart Williams: “Clywais am waith y fenter Gwneud Iawn â’r Gymuned rai blynyddoedd yn ôl gan glwb pêl-droed arall. Roedd gen i ddiddordeb yn syth, ac rydym wedi bod yn gweithio gyda’r Cwmni Adsefydlu Cymunedol ers hynny.

“Dim ond fi sydd yma, a galla’ i ddim â gwneud yr holl waith y mae angen ei wneud, felly rwy’n gwerthfawrogi’n fawr y gwaith y maen nhw’n ei wneud. Mae eu gwaith bob amser o safon ardderchog ac nid ydym wedi cael unrhyw drafferth o gwbl.”

Meddai goruchwylydd Gwneud Iawn â’r Gymuned, Nathan Stock, sy’n gweithio i Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, “Rydym yn mynd â grwpiau o bump neu chwech o bobl i’r clwb am ddau neu dri diwrnod yr wythnos. Mae llawer o waith i’w wneud, yn enwedig rhwng tymhorau chwarae, a dyna’r cyfnod y buon ni’n paentio’r standiau ac yn paratoi’r maes ar gyfer y tymor newydd.

“Rydym bob amser yn sicrhau bod y gwaith yn heriol ond yn werth yr ymdrech, ac rydym yn edrych ymlaen at ymweld â’r maes i weld beth y mae angen ei wneud nesa’.”

Caiff Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru ei reoli gan Working Links. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.workinglinks.co.uk