GŴR O GAERDYDD YN SBINIO ER BUDD HOSBIS

Mae gŵr o Gaerdydd sy’n gwneud iawn am drosedd a gyflawnodd wedi bod yn cymryd rhan mewn ‘sbinathon’ er mwyn codi ymwybyddiaeth o ymgyrch hosbis leol i godi arian.

Bu Otis Williams, sy’n cael ei oruchwylio gan Gwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn rhan o’i Orchymyn Cymunedol, yn sbinio yn siop elusennol Hosbis y Ddinas.

Mae Otis ar hyn o bryd yn mynychu lleoliad i unigolyn yn y siop, yn rhan o gynllun Gwneud Iawn â’r Gymuned y Cwmni Adsefydlu Cymunedol, lle mae’n didoli dillad sydd wedi’u rhoi i’r siop, yn eu paratoi i’w gwerthu ac yn helpu’r cwsmeriaid sy’n dod i mewn i’r siop.

Mae Hosbis y Ddinas, a arferai gael ei galw’n Hosbis George Thomas, yn darparu gofal lliniarol arbenigol yn y cartref i gleifion â salwch sy’n cyfyngu ar eu hoes, ac mae hefyd yn darparu gwasanaeth cwnsela (i blant ac oedolion), gwasanaeth budd-daliadau lles a gweithgareddau canolfan ddydd.

Mae’r elusen yn cynnig lleoedd elusennol yn rhad ac am ddim yn Velothon Cymru eleni a gynhelir ddydd Sul 8 Gorffennaf.

Meddai Lacey Meredith, Rheolwr Gwneud Iawn â’r Gymuned Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru: “Rydym yn falch iawn o gefnogi Hosbis y Ddinas. Mae’n cynnig ffordd i ni helpu ein defnyddwyr gwasanaeth wneud iawn am y troseddau y maent wedi’u cyflawni, mae’n cynnig amgylchedd gweithle trefnus ac mae’n sicrhau bod canlyniadau cadarnhaol yn cael eu cyflawni.”

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru wedi bod yn gweithio gyda Hosbis y Ddinas ers 2017, gan ddarparu lleoliadau i unigolion sy’n rhan o’r cynllun Gwneud Iawn â’r Gymuned.

Mae Rob John, Rheolwr Gweithrediadau Manwerthu yr elusen, o’r farn bod y fenter a’r bartneriaeth yn rhywbeth cadarnhaol iawn. “Mae Otis wedi bod gyda ni ers naw mis ac mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr. Mae wedi bod o gymorth mawr i’r staff a’r gwirfoddolwyr ac rydym yn falch o wybod ein bod yn ei helpu i feithrin y sgiliau y mae arno eu hangen.”