Dod o hyd i swyddfeydd

Mae gennym swyddfeydd ar hyd a lled Cymru. Gallwch weld manylion eich swyddfa agosaf isod:

Abertawe
Y Llawr 1af a’r 2il Lawr, West Glamorgan House, 12 Stryd y Berllan, Abertawe, SA1 5AD
Ffôn: 01792 645 505

Aberystwyth
23 Lôn Ysbyty Gray, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1QE
Ffôn: 01970 636 460

Aberhonddu
Y Llawr Gwaelod, Plas-y-Ffynnon, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, LD3 7HP
Ffôn: 01874 614 150

Bae Colwyn
25 Heol Conwy, Bae Colwyn, Bwrdeistref Conwy, LL29 7AA
Ffôn: 01492 530 600

Bangor
10 Llys Onnen, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF
Ffôn: 01248 370 217

Caerdydd (Swyddfa Gwneud Iawn â’r Gymuned)
2a Stryd Lewis, Caerdydd, CF11 6JZ
Ffôn: 02920 437 179

Caerdydd (Ymyriadau)
201, 202, 203, 204, 205, 205a, Llys y Castell, 6 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ
Ffôn: 02920 052282

Caerfyrddin
Hafan Cymru, Heol y Bont, Caerfyrddin, SA31 2BG
Ffôn: 01554 773 736

Caerffili 
5 De Clare Court, Ffordd Syr Alfred Owen, Heol Pontygwindy, Caerffili, CF83 3HU
Ffôn: 02921 055 511

Casnewydd
Usk House, Stryd Doc Isaf, Casnewydd, NP20 2GD
Ffôn: 01633 247 300

Coed-duon
Chambers House, 49 Heol Coed-duon, Coed-duon, NP12 6BW
Ffôn: 01495 233 405

Dolgellau
Swyddfa Heddlu Dolgellau, Ffordd Abermaw, Dolgellau, LL40 2YT

Glynebwy
Adeiladau’r Goron, Y Ganolfan Ddinesig, Glynebwy, NP23 6XG
Ffôn: 02921 055 610

Hwlffordd
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, 36-38 Y Stryd Fawr, Hwlffordd
Ffôn: 02921 051 831

Llandrindod
The Limes, Stryd y Deml, Llandrindod, Powys, LD1 5DP
Ffôn: 01597 827 700

Llanelli
Stryd Lloyd, Llanelli, SA15 2UP
Ffôn: 01554 773 736

Merthyr Tudful
Tŷ Keir Hardie, Cwrt Glan yr Afon, Avenue De Clichy, Merthyr Tudful, CF47 8LD
Ffôn: 0345 010 5002 / 02921 055611

Pen-y-bont ar Ogwr
Llawr 1af, Tŷ Bracla, Stryd Bracla, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1BZ
Ffôn: 02921 055 524

Pont-y-pŵl
The Lighthouse, Stryd George, Pont-y-pŵl
Ffôn: 01495 366 828

Port Talbot
Uned 48, Uned Gweithdy Gwasanaeth Cymunedol, Endeavour Close, Port Talbot, SA12 7PT

Y Barri
Swyddfa Heddlu’r Barri, Heol Gladstone, Y Barri
Ffôn: 01446 450 500

Y Drenewydd
Straight Lines House, Ffordd Newydd, Y Drenewydd, SY16 1BB
Ffôn: 01686 611 900

Y Fflint
Uned 6, Parc Busnes Acorn, Y Fflint, Sir y Fflint, CH6 5YN
Ffôn: 01352 792 140