Dod o hyd i swyddfa

Mae gennym swyddfeydd ym mhob cwr o Gymru. Gallwch weld manylion eich swyddfa agosaf isod.

Swyddfeydd Gwent:

Coed-duon
Chambers House
49 Heol Coed-duon
Coed-duon
NP12 6BW
Ffôn: 01495 233405
Ffacs: 01495 233406 

Caerffili
Centenary House
Uned 1 De Clare Court
5 Ffordd Syr Alfred Owen
Ystâd Ddiwydiannol Pontygwindy
Caerffili
CF83 3HU
Ffôn: 02920 885861
Ffacs: 02920 760123

Dwyrain Gwent
Torfaen House
Heol yr Orsaf

Sebastopol
Pont-y-pŵl
NP4 5ES
Ffôn: 01495 755221
Ffacs: 01495 763233 

Glynebwy
50 Stryd Bethcar
Glynebwy
Gwent
NP23 6HG
Ffôn: 01495 309799
Ffacs: 01495 306997

Casnewydd
Usk House
Stryd Doc Isaf
Casnewydd
NP20 2GD
Ffôn: 01633 247300
Ffacs: 01633 247497 / 247499

Swyddfeydd y Gogledd:

Bangor
10 Llys Onnen
Parc Menai
Bangor
LL57 4DF
Ffôn : 01248 370 217

Caernarfon (canolfan)
Mantell Gwynedd
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AB

Bae Colwyn
25 Heol Conwy
Bae Colwyn
Bwrdeistref Conwy
LL29 7AA
Ffôn: 01492 530600
Ffacs: 01492 532283

Dolgellau
Swyddfa Heddlu
Ffordd Abermaw
Dolgellau
LL40 2YT
Ffôn: 01341 423666
Ffacs: 01341 421707 

Y Fflint
Uned 6, Parc Busnes Acorn
Y Fflint
Sir y Fflint
CH6 5YN
Ffôn: 01352 792140
Ffacs: 01352 796141

Caergybi
Neuadd y Dref Caergybi
Stryd Newry
Caergybi
LL65 1HN

Wrecsam
Ffordd Ellice
Parc Technoleg Wrecsam
Wrecsam
LL13 7YX
Ffôn: 01978 346200
Ffacs: 01978 346206

Swyddfeydd y De (Caerdydd a’r Fro):

Caerdydd
33 Heol y Porth
Caerdydd
CF10 1JE
Ffôn: 029 2023 2999
Ffacs: (Llawr 1af) 02920 341642
(2il lawr) 02920 784991
(3ydd llawr) 02920 220042
(4ydd llawr) 02920 344029

Caerdydd (Swyddfa Gwneud Iawn â’r Gymuned)
2a Stryd Lewis
Caerdydd
CF11 6JZ
Ffôn: 029 2066 0610
Ffacs: 029 2066 7870

Caerdydd (Swyddfa’r Cynllun Braenaru)
Ffôn: 029 2064 7980

Y Fro
Swyddfa Heddlu’r Barri
Heol Gladstone
Y Barri
CF63 1TD
Ffôn: 01446 450500
Ffacs: 01446 450510

Swyddfeydd Dyfed Powys:

Aberystwyth
23 Lôn Ysbyty Gray
Aberystwyth
SY23 1DE
Ffôn: 01970 636460
Ffacs: 01970 624713

Aberhonddu
Y Llawr Gwaelod
Plas-y-Ffynnon
Ffordd Cambrian
Aberhonddu
LD3 7HP
Ffôn: 01874 614150
Ffacs: 01874 610602

Caerfyrddin
7a/7b Heol Dŵr
Caerfyrddin
SA31 1PY
Ffôn: 01267 222299
Ffacs: 01267 222164

Hwlffordd
14 Y Stryd Fawr
Hwlffordd
SA61 2DA
Ffôn: 01437 762013
Ffacs: 01437 765423

Llandrindod (Dydd Mawrth a Dydd Iau yn unig)
The Limes
Stryd y Deml
Llandrindod
Powys
LD1 5DP
Ffôn: 01597 827719
Ffacs: 01597 827701

Llanelli
Stryd Lloyd
Llanelli
SA15 2UP
Ffôn: 01554 773736
Ffacs: 01554 758491 

Y Drenewydd
Straight Lines House
Ffordd Newydd
Y Drenewydd
SY16 1BB
Ffôn: 01686 611900
Ffacs: 01686 611901

Swyddfeydd y De (Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Pontypridd a Merthyr Tudful):

Pen-y-bont ar Ogwr
Tremains House
Heol Tremains
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 1TZ
Ffôn: 01656 674700
Ffacs: 01656 674702

Merthyr Tudful
Oldway House
Stryd y Castell
Merthyr Tudful
CF47 8UX
Ffôn: 01685 728900
Ffacs: 01685 728912

Pontypridd
4-7 Broadway
Pontypridd
CF37 1BA
Ffôn: 01443 494200
Ffacs: 01443 494284 / 494285

Abertawe
West Glamorgan House
12 Stryd y Berllan
Abertawe
SA1 5AD
Ffôn: 01792 645505
Ffacs: 01792 478132