Canolfannau Gweithredol

one-to-one meeting

Mae ein Canolfannau Gweithredol yn canoli ein gwasanaethau cymorth drwy gyflawni gwaith gweinyddu sy’n ymwneud ag achosion a chyflawni cyfrifoldebau sy’n ymwneud â dyrannu achosion. Maent yn cyflawni pob gweithgarwch gweinyddu, sy’n cynnwys cynorthwyo’r gwaith o ddarparu ymyriadau nad oes angen cyswllt wyneb yn wyneb ar eu cyfer.

Mae’r Canolfannau Gweithredol yn ein helpu i reoli risg a diogelu’r cyhoedd. Gallwn hybu arbedion effeithlonrwydd drwy sicrhau nad oes yn rhaid i weithwyr rheng flaen gyflawni gweithgarwch arferol sy’n ymwneud â gweinyddu achosion. Mae hynny hefyd yn ein galluogi i gyrraedd a chynnal ein lefelau cydymffurfio gofynnol ac mae’n creu lleoliad a fydd yn ein galluogi i wella ansawdd ein gwasanaethau’n barhaus.

Maent hefyd yn helpu defnyddwyr gwasanaeth i:

  • barhau i gymryd rhan a gallu elwa o’r gweithgareddau adsefydlu 
  • elwa o allu cwblhau eu gorchymyn heb fod cymaint o bethau’n tarfu arnynt 
  • teimlo cysylltiad cryfach â’u rheolwr troseddwyr a gallu ffonio i drafod ymholiadau cyffredinol a phroblemau lles
  • parhau i gyflawni eu hymrwymiadau o ran gwaith gan nad oes yn rhaid iddynt gymryd amser ychwanegol i ffwrdd i fynychu apwyntiadau 
  • arbed costau teithio gan nad oes yn rhaid iddynt fynychu apwyntiadau wyneb yn wyneb.