Yr uwch-reolwyr 

Mae ein tîm o uwch-reolwyr yn darparu arweinyddiaeth weithredol a strategol ar draws y sefydliad. Maent yn arbenigwyr yn eu maes ac yn cyfrannu llawer iawn o brofiad i bob un o’u swyddi.

Dawn Blower – Cyfarwyddwr Prawf

Mae Dawn wedi bod yn gweithio yn y sector prawf ers 2005, mewn swyddi’n ymwneud â darparu gwasanaethau lleol a datblygu busnes. Dylanwadodd yn fawr ar y gwaith o reoli’r prosiect uno i greu Ymddiriedolaeth Prawf Cymru, ac ers hynny mae wedi arwain unedau datblygu lleol Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr yn llwyddiannus.

Bu Dawn hefyd yn rheoli’r uned gwybodaeth am berfformiad, y swyddogaeth rheoli contractau ac agweddau ar faterion masnachol. Mae wedi dal swyddi arwain strategol yn Ymddiriedolaeth Prawf Cymru ym maes cyfiawnder adferol, iechyd troseddwyr a chyflogaeth, hyfforddiant ac addysg.

Cyn ymuno â’r sector prawf, bu Dawn yn gweithio ym maes cynllunio a datblygu busnes i Heddlu De Cymru. Mae ganddi radd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Seicoleg a gradd meistr mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol.

Yr uwch-arweinwyr

  • Emma Richards – Pennaeth Ymyriadau a Chydymffurfio â Chontractau
  • Judith Magaw – Pennaeth Uned Cyflenwi Lleol Gogledd Cymru
  • Victoria Harris – Pennaeth Uned Cyflenwi Lleol De Cymru 1 – Caerdydd a Bro Morgannwg
  • David Bebb – Pennaeth Uned Cyflenwi Lleol De Cymru 2 – Abertawe, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot
  • Diana Binding – Pennaeth Uned Cyflenwi Lleol Gwent
  • Deanne Martin – Pennaeth Uned Cyflenwi Lleol Dyfed Powys