Pwy ydym ni?

Cafodd Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru ei ffurfio ar 1 Mehefin 2014 yn rhan o gamau’r llywodraeth i ddiwygio gwasanaethau prawf.

Working Links, sy’n rhedeg y Cwmni bellach. Rydym yn helpu i gadw Cymru yn ddiogel ac rydym yn gyfrifol am reoli troseddwyr risg isel a chanolig sydd wedi’u dedfrydu i gyflawni eu gorchymyn yn y gymuned. Rydym hefyd yn rheoli ac yn cynorthwyo troseddwyr risg isel a chanolig a gaiff eu rhyddhau o’r carchar ar drwydded, yn ogystal â throseddwyr a gaiff eu dedfrydu i lai na 12 mis mewn dalfa, drwy’r fenter Drwy’r Giât.

Rydym yn cydweithio’n agos â’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a grëwyd ar yr un pryd i reoli troseddwyr risg uchel, cynghori’r llysoedd ynghylch dedfrydu a gweithio gyda dioddefwyr. Rydym hefyd yn darparu ymyriadau adsefydlu i rai troseddwyr risg uchel a reolir gan y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol.

Dolenni cyswllt perthnasol